Kazan Yatak ve Keçeleri

Description

500 ve 900 kg kazan yatak ve keçesi 2 şer adet takım.

500 and 900 kg boiler bed and felt 2 pieces each.